top of page

על רפואה סינית

מוקסה וכוסות רוח

הרפואה הסינית היא רפואה עתיקה הקיימת מזה 2000 שנים וכוללת בתוכה דיקור,
רפואת צמחים, טיפולי מגע, תזונה ותנועה. הרפואה הסינית רואה באדם  מארג שלם המורכב מגוף ונפש
ומושפע מהסביבה בה האדם חי.

גוף האדם נתפס כמערכת של איברים,
כאשר לכל איבר פונקציות ספציפיות,
לעיתים שונות מאלו הידועות לרפואה המודרנית.
בין האיברים זורמת אנרגיה, היא אנרגית החיים, המכונה צ'י.
בריאות ומחלה קשורים בשווי המשקל
בין איברים אלו
- בתפקודם, ובזרימת האנרגיה ביניהם.

 

לאחר אבחנה מדויקת הנעשית בעזרת התבוננות, תשאול מלא, בדיקת איכות הדופק ותמונת הלשון, ניתן טיפול בהתאם ל"סינדרום" שמטרתו להשיב לאיזון על ידי כל אחת מהשיטות שהוזכרו.

לקריאה נוספת על רפואה סינית ומחלת הסרטן

bottom of page